سامانه های مکانیزه ثبت تخلف

 نصب و راه اندازی سامانه های ثبت تخلفات در معابر شهری در زمره اقدامات فنی مهندسی بشمار می­آید. در زمینه اعمال قانون نیز با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی، ثبت جرایم به صورت مکانیزه انجام می گیرند. در راستای فرهنگ سازی نیز اطلاع رسانی به شیوه های مختلف جهت آگاهی دادن به رانندگان از وجود این سامانه ها صورت می گیرد.

اثربخشی عملکرد و تاثیر سامانه های ثبت تخلف بر پیشگیری و کاهش از تخلفات رانندگی

 

با افزایش تردد وسایل نقلیه، مدیریت وکنترل عبور و مرور بویژه در کلانشهرها امری دشوار و خطیر جلوه می­نماید که نیازمند مکانیزمی ­متفاوت می­باشد. پیشگیری و کاهش تخلفات رانندگی همواره یکی از دغدغه های سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل بوده و هست. استفاده از سامانه های هوشمند کنترل مکانیزه ثبت تخلفات و همچنین کنترل و بررسی رانندگی، جهت کاهش تخلفات و سوانح یکی از نیازهای کلان شهرها می باشد. این سیستم ها اطلاعاتی در مورد پارامترهای مختلف مانند تاثیر سامانه های ثبت تخلف بر جرایم و تخلفات ارسال نموده و ذخیره می­نمایند که با تحلیل این اطلاعات می توان به گزارشات متنوعی از جمله آمار تردد، تعداد تخلفات (به تفکیک سامانه یا معبر) و ... دست یافت. سامانه­های کنترل مکانیزه ثبت تخلفات، توانایی بررسی تحلیل و در نهایت ارسال تخلفات برای مراکز پلیس راهور کلانشهرها را دارا می­باشند. با توجه به اینکه در کشور آمار سوانح رانندگی بالا می باشد، سامانه های کنترل مکانیزه می­توانند کمک های فراوانی در جهت کنترل و بررسی و حتی کاهش تخلفات و سوانح رانندگی نماید.

 

 

 

تاثیر بکارگیری سامانه های ثبت خودکار(مکانیزه) تخلفات بر کاهش تخلفات و افزایش ایمنی در معابر درون شهری

سالانه تعداد زیادی از هموطنانمان در معابر درون شهری و برون شهری جان خود را در حوادث رانندگی از دست می دهند و در معرض خسارتهای مالی و جانی قرار می گیرند. از اینرو حفظ ایمنی معابر درون شهری برای وسایل نقلیه و عابرین پیاده، یکی از مهم ترین مسایل پیش روی مهندسان، مجریان قانون و متولیان امور ایمنی و ترافیک شهری است. سامانه های ثبت خودکار تخلفات رانندگی، تجهیزاتی هو شمند هستند که بصورت خودکار قادر به تشخیص وقوع تخلفاتی نظیر سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، تردد غیر مجاز در مسیر ویژه اتوبوس، توقف در محل ممنوع و ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک بوده، نسبت به ثبت تصو یر(تصاو یر) تخلف و ذخیره و ارسال اطلاعات مربوط به تخلف به نهاد مجری قانون(واحد اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی) اقدام می نمایند. عمده ترین دلایل بکار گیری این سامانه ها عبارتند از ارتقاء فرهنگ ترافیکی مردم و جلوگیری از تخلفات،کاهش تصادفات با خسارات مالی و جانی، عدم امکان استفاده از نیروی پلیس بصورت 24 ساعته و کاهش مواجه فیزیکی با نیروهای پلیس.

 نصب و راه اندازی سامانه های ثبت تخلفات در معابر شهری در زمره اقدامات فنی مهندسی بشمار می­آید. در زمینه اعمال قانون نیز با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی، ثبت جرایم به صورت مکانیزه انجام می گیرند. در راستای فرهنگ سازی نیز اطلاع رسانی به شیوه های مختلف جهت آگاهی دادن به رانندگان از وجود این سامانه ها صورت می گیرد. بر اساس آمارهایی که از سامانه ثبت تخلفات سازمان ترافیک کلانشرها استخراج شده، با افزایش تعداد دوربینهای ثبت تخلفات به تعداد 2 برابر، با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته و اعمال قانون صورت پذیرفته توسط پلیس راهور، شاهد کاهش قابل توجه آمار تخلفات رانندگی بودیم. کاهش تخلفات رانندگی موجب کاهش احتمال بروز تصادف و به خصوص تصادفات جرحی و منجر به فوت میگردد. بر ا ساس آمارها ، میزان تصادفات منجر به فوت در یکی از کلانشهرها، در بازه زمانی 1392 تا 1394 ، 23% کاهش را نشان می دهد. لذا بهره گیری از این سامانه ها، افزایش سفر ایمنی در زمینه حمل و نقل درون شهری را به همراه داشته است.