شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

pishtaz

بسته پیشتاز ( امکانات بسته آغاز به انضمام )
ایجاد و دسته بندی محصولات
ایجاد و دسته بندی پروژه ها 
مدیریت دانلود فایل 
پرسش و پاسخ
امکان نمایش فیلم و پخش صوت
نظرسنجی 
ورود محتوا و اطلاعات وب سایت ( حداکثر 5 صفحه A4 )
پشتیبانی تلفنی
2 زبانه 
4 قالب گرافیکی 
امکان قرادادن کلمات کلیدی / توضیحات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms