شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

parvaz

بسته پرواز ( امکانات بسته فراز به انضمام )
مدیریت تبلیغ در سایت 
مناقصه و مزایده
تولید RSS
عضویت و ارسال خبرنامه 
ایجاد و دسته بندی مقالات
ایجاد 2 عدد فرم پیشرفته تا 20 فیلد 
ارسال خبرنامه
فرم تماس با ما و ارتباط با مسئول مورد نظر 
پنل اختصاصی SMS
ورود محتوا و اطلاعات وب سایت ( حداکثر 10 صفحه A4 )
4 زبانه 
طرح گرافیکی سفارش مشتری
قرار دادن سایت به ازای یک کلمه کلیدی در صفحه اول گوگل

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms