شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

faraz

بسته فراز ( امکانات بسته پیشتاز به انضمام )
درباره ما ( سوابق ، کاتالوگ ، چارت سازمانی )
RSS خوان خبری
فرم انتقادات و پیشنهادات
فرم عضویت 
فرم ساز 
مدیریت اعضا و سطوح دسترسی
تماس با ما با قابلیت کروکی
پیوند ها
قابلیت انطباق پذیری وب سایت در موبایل و تبلت (Responsive )
طرح گرافیکی سفارش مشتری
3 زبانه
ورود محتوا و اطلاعات وب سایت ( حداکثر 10 صفحه A4 )

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms