شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

تماس با ما

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات


دفــاتر شرکت فرابرد :


آدرس دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه ساوجی نیا ، پلاک 5
تلفــن : 42070200
تلفکس : 88731424 تلفن همراه: 09108887600
   
آدرس دفتـر اصفهان : میـدان فیض ، ابتدای خیـابان میـر ، مجتمـع گلسـتان ، طبـقه 3 ، واحد5
تلفـن : 36632981   ،   36641581
تلفکس : 36630050  تلفن همراه: 09396632981

 

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms