شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

aghaz

بسته آغاز ( امکانات پایه به انضمام )
درباره ما ( یک صفحه )
تماس با ما ( یک صفحه با فرم ساده )
گالری عکس
اخبار
تصاویر متحرک (اسلاید شو )
نقشه سایت 
ایجاد ، دسته بندی خدمات
ورود محتوا و اطلاعات وب سایت ( حداکثر 3 صفحه A4 )
پشتیبانی از طریق ایمیل و وب سایت 
آموزش حضوری در شرکت فرابرد ( یک جلسه حداکثر 2 ساعت )
تک زبانه 
2 قالب گرافیکی آماده

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms