یـاس (یـاران سلامت )

با توجه به ضرورت ساماندهی کمک‌های خیرین در حوزه سلامت و درمان، پایگاه اینترنتی یاران سلامت (یاس) راه اندازی شده است.