شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

سامانه آزمون الکترونیکی فرا آزمون

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه آزمون الکترونیکی فرا آزمون
 
این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمون های آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد. این نرم افزار قابلیت برگزاری دو نوع آزمون  را داشته که به اختصار امکانات آنها توضیح داده می شود:
 
آزمون های چند گزینه : امکان آزمون چند گزینه ای از 2 تا 9 گزینه پاسخ و همچنین ثبت پاسخ تشریحی و مشاهده آن برای کاربر
 
آزمون های گزینه و بازخورد: در این نوع آزمون، طراح سئوال یک موضوع کلی را مطرح کرده و با طرح سئوالات مختلف و همچنین یک سری گزینه و بازخورد خواستار عکس العمل کاربر نسبت به موضوع می شود و در نهایت منجر به نتیجه خواصی می شود. (شبیه سازی موضوع)
 
قابلیت های سامانه:

 

امکانات مدیر:
 
- نوع آزمون
امکان تعریف نوع آزمون و ارتباط آن با SubDomain (آزمونهای آزمایشی demo.azmmongaran.ir  و  آزمون های ارتقا.....) ، تخصیص کاربر، مدیر برای هر نوع آزموع، تعریف کاربر و تعیین دسترسی برای مدیریت اطلاعات
 
- آزمون ها
تعریف آزمون ها، زمان برگزاری، ( برای یک نوع آزمون هر تعداد آزمون قابل تعریف می باشد)، تعریف راهنمای اختصاصی آن آزمون، تخصیص کاربر به آزمون، ارسال اعلام زمان شروع آزمون بوسیله  پیام کوتاه و ایمیل و.....
 
- آزمون های مرتبط
برای یک آزمون می توان یک یا جند آزمون مرتبط تعریف نمود (آزمون های اختصاصی، آزمون های عمومی) انتخاب بصورت تصادفی، ورود از Excel، خروجی به Excel،  تعیین قالب برای چیدمان سئوالات، تعیین شرح پاسخ گزینه صحیح، تعیین ارزش عددی پاسخها و ...
 
- لیست کاربران
مدیریت اطلاعات کاربران(پست سازمانی، محل خدمت، تعریف مشخصات داوطلبان )، ارسال رمز کاربری بوسیله پیام کوتاه و ایمیل ...
 
- گزارشات، داشبورد
- چاپ کارنامه داوطلب بلافاصله بعد از آزمون       - چاپ لیست نمرات بصورت کلی برای استاد
 
امکانات کاربر:
 
- ثبت نام در آزمون
- برگزاری آزمون اختصاص داده شده
- مشاهده آزمونهای قبلی ، کارنامه و ...
- مشاهده نتیجه آزمون در آخر آزمون (کلی و جزئی)
 
امکانات خاص آزمون "گزینه و بازخورد"
 
- پیوست تصاویر مرتبط با گزینه ها
- ارائه فایل های رسانه ای(فیلم ، صوت و... ) در متن سئولات
- مدت زمان برای پاسخ گویی به هر سئوال
- شاخه بندی سئوالات
- امکان مقایسه پاسخ های داوطلب با الگوریتم صحیح پاسخگویی
- گزارش فراوانی درصدی انتخاب سئوالات توسط داوطلب(شاخص دشواری) (difficulty index)
- گزارش فراوانی انتخاب سئوالات
- گزارش سرعت پاسخ دهی به سئوالات - به منظور تعیین میزان سختی سئوالات 
- گزارش مربوط به میانگین زمان پاسخ به سئوالات

 

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms