شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

سامانه جستجوی مستندات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

سامانه جستجوی مستندات
 
سیستم جستجوی اسناد FaraDSS در حقیقت سیستم جستجوی اسنادی است که بر اساس آن می توان عبارت مورد نظر را در اسناد موجود در سامانه جستجو نمود. بر اساس این سیستم جستجو می توان محتوی اسناد موجود در سازمان و یا شرکت را که در سامانه بارگزاری شده اند مورد جستجو قرار داد.
برای خروجی هرفرمتی که وارد شود همان قابل دریافت است.

 

مزایای سیستم جستجوی اسناد FaraDSS                                
                                 - مدیریت آرشیو اسناد
                                 - مدیریت کلمات مترادف
                                 - مدیریت مرتب سازی اسناد خروجی
                                 - قابلیت دریافت اسناد ورودی از نوع های متفاوت
                                 - مدیریت نوع جستجو در صورت جستجوی عباراتی
                                   متشکل از چند کلمه 
قابلیت های سیستم جستجوی اسناد FaraDSS
ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از اسناد و داکیومنت های موجود در سازمان
- ایجاد آرشیو از نسخ متفاوت اسناد
- امکان جستجو به دو صورت ساده و پیشرفته
- امکان تعریف کلمات و عبارات مترادف به دلخواه مدیر سامانه
- امکان جستجو بر روی کلمات مترادف
- ایجاد انواع فیلترها برای دریافت خروجی در بازه های محدودتر
- مرتب سازی بر اساس انواع متفاوت
- دریافت خروجی به صورت PDF از هر یک از اسناد جستجو شده

 

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms