شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کارBPMS ( فرم ساز ، گردش کار ، گزارش ساز)

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

برچسب ها: نرم افزار bpms ، bpms, سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار(BPMS)

سامانه جامع مدیریت فرایند های کاری FaraBPMS
مجموعه مدیریت فرآیند کسب و کار ( BPMS ) یک ابزار برای طراحی، پیاده سازی و بهبود یک فعالیت و یا مجموعه ای از فعالیت است که به یک هدف سازمانی خاص انجام می باشد.
در راستای تسهیل و جامعیت استفاده از سامانه جامع مدیریت فرآیندهای کاری FaraBPMS، رابط کاربری و مدیریتی این سامانه با حفظ تمامی موازین امنیتی به صورت تحت وب ارائه می گردد.

مدیریت فرآیند

مدیریت فرایند های کاری

امکانات سامانه‌ جامع مدیریت فرایند های کاری  FaraBPMS
ابزار طراحی فرم ها(Form Designe)
ابزار طراحی فرایند (Process Designer)
ابزار پیگیری فرایندها و ثبت تاریخچه (Tracking)
ابزار تعریف گزارش ها ( Report Designer)
مدیریت کاربران و تعریف سطوح دسترسی، و تعریف نقش ها برای کاربران
مدیریت فایل ها و پیوست ها (Attachments)
ارتباط با دیگر سامانه های موجود در سازمان و امکان بهرگیری سریع تر از ارتباطات بین سازمانی
مدیریت پرداخت الکترونیکی ، پیام، پیامک و ایمیل

 

جایگاه سامانه‌ جامع مدیریت فرایند های کاری FaraBPMS در سازمان  
سامانه‌ جامع مدیریت فرایند های کاری
سوابق اجرایی                
درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک (وزارت نیرو)
طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پروانه های بازار برق
سامانه جامع مدیریت تولید ومصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
سیستم اطلاعات مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(SCADA)
سامانه های جمع آوری اطلاعات و ثبت نام فدراسیون های تیر اندازی با کمان و کاراته
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سامانه ی مدیریت جامع اطلس قطعات تحت سایش شرکت های فولادی 
(فولاد هرمزگان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان)

 

 

 


سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms