سامانه-جامع-مدیریت-باشگاه-ورزشی

معرفی سامانه جامع مدیریت باشگاه های ورزشی

اين سامانه با هدف مديريت اطلاعات کلیه اعضاي یک مجموعه ورزشي اعم از تیم‌ها، ورزشکاران، مربیان، کلیه کارکنان و همچنین مدیریت اطلاعات تجهیزات و تاسیسات آن طراحی وتولید گردیده است و شامل مديريت اطلاعات پزشکي، مديريت قرارداد‌ها، کارکرد‌ها، امورمالي مرتبط با قرارداد‌ها، جدول بازي‌ها، نتايج بازي‌ها و تمرین‌ها براي تیم‌های مختلف و رشته‌‌هاي ورزشي گوناگون می‌باشد. اين سامانه به شما اين قابليت را مي‌دهد که کليه اطلاعات مربوط به امور پزشکي، امور قراردادی و ورزشي تيم‌ها را مديريت نمائيد. ثبت اطلاعاتي مانند سوابق پزشکي، مصدوميت، برنامه درماني، کارکرد، کارانه، پاداش، رضايتنامه، پيمانکاران، تاسيسات، جدول زماني بازي‌ها، تمرینات، نتايج و جزئيات بازي‌ها در سامانه امکان‌پذير مي‌باشد.
 
در حال حاضر، اين سامانه شامل 8  بخش اصلي است و سعی شده کلیه موارد مربوط به امینت اطلاعات طبق جدیدترین استاندارد‌ها در آن رعایت گردد، بخش‌های هشتگانه به اختصار معرفی می‌گردد:

بخش مديريت اطلاعات پزشكي

بخش مديريت اطلاعات ورزشکاران و قرارداد‌ها

بخش  مديريت اطلاعات بازي‌ها

بخش  مديريت اطلاعات پيمانکاران و تاسيسات

اطلاعات فنی  سامانه

بدلیل وجود اطلاعات طبقه‌بندی شده در بعضی از قسمت‌های سامانه، در طراحی آن از ماژول‌هایی جهت حفظ امنیت اطلاعات به شرح زیر استفاده شده است:

ماژول امنیتی کنترل‌ها

در این ماژول پس از ثبت اطلاعات چارت سازمانی و گروه‌های کاربری، می‌توان دسترسی به فرم‌ها و گزارش‌ها را برای کاربران بر اساس سمت سازمانی محدود نمود، همچنین سامانه، گزارش عملکرد کاربر را ثبت نموده (log) و به کاربران سطح بالا اجازه گزارش‌گیری از آن‌ها را می‌دهد. ا