تماس-با-ما

دفــاتر شرکت فرابرد :

آدرس دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه ساوجی نیا ، پلاک 5

تلفــن :021-42070200

تلفکس :88731424  تلفن همراه: 09108887600

آدرس دفتـر اصفهان : میـدان فیض ، ابتدای خیـابان میـر،مجتمـع گلسـتان،طبـقه 3، واحد5

تلفـن : 36632981 - 031-36641581

تلفکس : 36630050  تلفن همراه: 09396632981